Otázky a odpovědi

Jak funguje GSM Klíč?

GSM Klíč je ve své podstatě GSM modem s rozhraním, které dovoluje připojit široké spektrum pohonů všech značek a ty pak ovládá elektrickým impulsem. Elektrický impuls je v GSM Klíči vygenerován v okamžiku, když je tzv. "prozváněn" z mobilního telefonu uživatele a na základě něj se spustí pohon a otevřou vrata. Předtím než GSM Klíč vyšle impuls do pohonu ještě ověří zda číslo mobilního telefonu, které jej prozvání se nachází v databází oprávněných uživatelů, pokud tam zmiňované telefonní číslo nenajde, prozvonění jednoduše ignoruje.

Jaké jsou náklady na provoz?

Náklady na provoz zařízení jsou pouze ve výši nákladů na udržení funkčnosti SIM karty v GSM Klíči. Doporučujeme vložit SIM kartu s nejlevnějším paušálem. U předplacených karet mohou být operátorem vyžadovány některé aktivity proto, aby nezablokoval SIM kartu pro její nevyužívání. Někteří operátoři vyžadují například jednou za rok dobít kredit nebo provolat určitou částku.

Jaký je rozdíl mezi verzí HOME a PROFI?

 

V obou verzích nabízí GSM Klíč otevírání bran, vrat a závor, rovněž možnost připojení a spínání dalších zařízení. Příkladem je spínání zdroje tepla nebo čerpadla a zasílání informace formou SMS z instalovaných čidel nebo EZS.
Verze HOME je vhodná pro použití u rodinného domu a malých firem do 20 uživatelů. Administrace uživatelů a nastavení se provádí pouze přes mobilní telefon. Verze PROFI je vhodná pro použití u středních a velkých firem, penziónů a hotelů, kancelářských budov s vyšším pohybem osob (nad 20 uživatelů). Administrace uživatelů je možná mobilním telefonem nebo softwarem GSM Klíč ADMIN. Software GSM Klíč ADMIN je profesionální řešení pro administraci i několika GSM klíčů PROFI najednou přímo z PC. Navíc obsahuje další funkce jako je zaslání SMS zprávy o výpadku napájení při použití záložní baterie nebo registr až 1000 záznamů pokusů o otevření bran s údaji o telefonním čísle a čase.

Je výhodnější použít běžné ovladače nebo GSM Klíč?

Výhodnost používání GSM Klíče se zvyšuje s počtem uživatelů a s délkou jeho používání. Při vyšším počtu uživatelů je náklad na běžné ovladače překvapivě vysokou investicí ve srovnání s nulovými náklady při použití  GSM Klíče. Jako ovladač je totiž používán mobilní telefon, který v dnešní době vlastní téměř každý člověk.

Cena přijímací jednotky pro běžné ovladače se pohybuje zhruba na poloviční ceně ceny GSM Klíče, ale již při 3 uživatelích, kteří potřebují tři ovladače začíná být GSM Klíč finančně výhodnější.

V případě ztráty nebo poškození ovladače je nutná jeho výměna a opětovná investice do ovladače. V případě ztráty mobilního telefonu se jednoduše vymaže telefonní číslo mobilem administrátora nebo přímo ze softwaru GSM Klíč ADMIN.